loading

2020.07.16 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

Majestat gór zawsze wprawia człowieka w zachwyt. To ich tajemniczość wprowadza wędrowca w misterium stworzonego świata. Wysokość i niedostępność gór oddziela to, co ziemskie, od tego, co boskie. W czasach Starego Testamentu góry były miejscem szczególnego spotkania z Bogiem. Również i góra Karmel stała się miejscem przyjmowania modlitw proroków (kolekta). To tam Eliasz prosił Boga o deszcz dla ziemi, która była doświadczona długotrwałą suszą, oraz bronił na niej czystości wiary przed pogańskim kultem. Natomiast w XII wieku na tym wzniesieniu osiedlili się pustelnicy, którzy stali się późniejszymi karmelitami. Matka Boża z Góry Karmel jest dla nich i dla nas przykładem podążania za Jej Synem.