loading

2020.07.18 – sobota 15 tygodnia zwykłego

Ludziom różnych czasów towarzyszy pytanie zawarte w dzisiejszym psalmie responsoryjnym: dlaczego z dala stoisz, o Panie […] gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce […]? Przecież obserwując świat, można zauważyć tę przedziwną zasadę. Często może się nam wydawać, że tym, którzy stoją z daleka od Boga i Kościoła, przychodzi wszystko w życiu bardzo łatwo. Obserwując to z boku, można zastanawiać się nad tym, gdzie w tym wszystkim jest Boża sprawiedliwość. Z odpowiedzią przychodzi również dzisiejszy psalm: Ty to widzisz i trud, i cierpienie, patrzysz, by wziąć je w swoje ręce. Bóg ma czas i możemy być pewni, że sprawiedliwość zatryumfuje nad złem, które jest tak głośne w dzisiejszym świecie. A kiedyś wszyscy otrzymamy zapłatę za swoją wierność: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

jest