loading

2020.07.20 – poniedziałek 16 tygodnia zwykłego

W Starym Testamencie dokonujące się znaki i cuda miały na celu przekonać naród wybrany do wiary w jedynego i prawdziwego Boga. Niejednokrotnie wzbudzały bojaźń w Izraelitach, aby ci nie popełniali bałwochwalstwa. Natomiast cuda opisane w Nowym Testamencie są objawieniem Bożego miłosierdzia. Troski o każdego człowieka, a szczególnie o tego najbardziej oddalonego. Największym znakiem było Jego przejście ze Śmierci do Życia – Zmartwychwstanie. Msza św. pozwala nam przywołać na nowo tamte wspaniałe wydarzenia. Eucharystia sama w sobie jest znakiem wielkiej troski i miłości Boga, a nie tylko pobożnym wspomnieniem tajemnic wiary. Bóg nadal działa znaki i cuda w swoim Kościele, a szczególnie w sakramentach, gdzie w centrum stoi Najświętsza Ofiara.

jest