loading

2020.07.21 – wtorek 16 tygodnia zwykłego

W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że są trzy cnoty teologalne (boskie): wiara, nadzieja i miłość. O nie prosimy i zabiegamy słowami dzisiejszej kolekty. One nie tylko pomagają nam udoskonalać się moralnie, ale uzdalniają nas do stania się dzieckiem Bożym, abyśmy uczestniczyli w życiu Trójcy Świętej. Trudno jest żyć bez tych cnót, gdyż one „ożywiają inne cnoty moralne” (KKK 1813). Wiara potrzebna jest do zaufania Bogu i drugiemu człowiekowi, nadzieja do dzielnego kroczenia przez życie, miłość jest siłą motywującą do działania i poświęcenia. Ich dawcą i celem ostatecznym jest sam Bóg. Często prośmy w osobistych modlitwach, aby On pomnażał w nas wiarę, nadzieję i miłość.