loading

2020.07.23 – ŚW. BRYGIDY

Święta Brygida należy do panteonu patronów Europy. Ta XIV-wieczna mistyczka w swoim życiu dokonała wielu niesamowitych rzeczy, które zdawałoby się, że są trudne do pogodzenia. Jako matka ośmiorga dzieci założyła istniejący do dziś Zakon Najświętszego Zbawiciela (siostry brygidki). Słynęła ze szczególnej czci Męki Pańskiej, która, jak czytamy w kolekcie, pozwoliła jej ujrzeć „tajemnice nieba”. Przykład jej życia uczy nas ukazywania współczesnemu człowiekowi aktualności nauki Chrystusa. Niezależnie od tego, w jakich czasach przyszło nam żyć, świętość zawsze pozostanie ideałem, do którego mamy dążyć. Pomocą w realizacji tego zadania mogą być życiorysy tych, którzy już radują się chwałą nieba. Czytajmy i zachwycajmy się życiem wielu świętych i błogosławionych.