loading

2020.07.26 – 17 NIEDZIELA ZWYKŁA

Czy świat materialny zawsze trzeba przeciwstawiać światu duchowemu? Czy nie może między nimi istnieć harmonia? Materia w szerokim znaczeniu nie musi być z natury czymś złym. Przecież wyznajemy w Credo, że wierzymy w Stworzyciela „nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. Warto przypomnieć sobie tę prawdę, aby uczyć się zachowywać odpowiedni porządek pomiędzy tym, co ziemskie, a tym, co duchowe. Dobra tego świata mają nas czynić szczęśliwymi, ale nie mogą stać się celem naszego życia. Dlatego trzeba prosić słowami dzisiejszej kolekty, abyśmy dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne.