loading

2020.07.27 – poniedziałek 17 tygodnia zwykłego

Współczesna psychologia mówi dużo o tym, że rozwój człowieka jest możliwością, a nie jakby mogło się wydawać koniecznością. Wielu ludzi nie realizuje swojego potencjału w rozwoju samego siebie. Zatrzymuje się na nizinach swoich możliwości. Natomiast chrześcijanin powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego życiowym powołaniem jest właśnie rozwój. Do tego jesteśmy wezwani przez dzisiejsze słowo. Aby jednak ten proces w nas się dokonywał, potrzeba nam obecności Boga, bo bez Niego nic nie jest mocne ani święte (kolekta). Źródło duchowego, ale również ludzkiego rozwoju zawsze będzie biło w każdej Mszy św., gdzie słowo Boże i Święte Postacie stanowią pokarm dający wzrost. Bez tego pożywienia nie dojrzejemy w przeżywaniu swojej wiary.