loading

2020.07.28 – wtorek 17 tygodnia zwykłego

Prawosławny teolog Olivier Clément pisał w jednym ze swoich dzieł, „że wszystko ma stać się Eucharystią”. Wyraził w ten sposób myśl obecną w dzisiejszej modlitwie nad darami, aby mocą Twojej łaski ta Ofiara uświęciła nasze życie doczesne. Całe życie chrześcijańskie oraz rzeczywistość tego świata ma stać się ofiarą i wielkim dziękczynieniem składanym Bogu Ojcu. Nie można przemieniać oblicza tego świata bez duchowości eucharystycznej. Tylko Jezus w niej obecny może zdemaskować zło, uzdrowić to, co słabe i grzeszne, oraz uzdolnić nas do dobrego życia. Chciejmy jak najczęściej we Mszy św. szukać sił do uświęcania mojego małego skrawka ziemi.