loading

2020.08.01 – ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO

Otwarcie się na nowość, którą niesie Bóg, jest wypełnianiem Jego woli. Dopiero wtedy, gdy człowiek pozwoli się Bogu zaskoczyć Bożym planem łaski, można mówić o otwarciu się na Ducha Świętego. Dzisiejsze
czytania przestrzegają nas przed trwaniem w schematach pobożności: Bóg musi błogosławić w zamian za składaną Mu cześć, że kult może przysłonić skostniałość formuł lub zwyczajów. Powątpiewanie w to, że Bóg
może być blisko i w zaskakujący sposób formować naszą pobożność, skutecznie może ograniczyć Jego zbawcze
działanie i oddzielić nas od łaski. Dzisiejszy patron doświadczył bliskości Boga nawet wśród intryg wrogich mu ludzi. Dzięki nim zrozumiał jednak, że jego powołaniem nie są rozprawy sądowe, więc z prawnika stał się apostołem Zmartwychwstałego.