loading

2020.08.03 – poniedziałek 18 tygodnia zwykłego

Rozważamy dziś pomoc Boga, który troszczy się o swój lud, odpowiada na jego prośby, na przykład wyrażone dziś w antyfonie na wejście. Ważna jest wiara, uznanie Boga jako Stwórcy i Pana, Władcy całego świata, a równocześnie Dobrego Ojca odnawiającego wszystko i zachowującego w swej opiece. Świadomość otrzymanych darów powinna prowadzić do odpowiedzi – daru z tego, czym dysponujemy i czym sami jesteśmy. Eucharystia umożliwia trwanie w łasce Bożej i życie zgodne z Jego wymaganiami. On nie odmówi swej pomocy tym, którzy z ufnością do Niego przychodzą i starają się jak najlepiej poznać i wypełnić Jego wolę.