loading

2020.08.05 – środa 18 tygodnia zwykłego

Bóg nieustannie pochyla się nad grzesznym, upadającym człowiekiem. Widzi dobro, które jest Jego darem, i słabość – następstwo upadku pierwszych rodziców i własnych grzechów każdego. Jeśli jednak z wiarą
staniemy przed Bogiem, Stwórcą i Panem, On pomoże przezwyciężyć nasze osobiste ograniczenia, tak jak odkupił nas wszystkich przez misję swojego Wcielonego Syna. Trzeba z Jego pomocą pracować wytrwale nad sobą, korzystać zarówno z naturalnych zdolności, jak i nadprzyrodzonej pomocy, którą nam zostawił w świętych sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii. Każda nowa trudność staje się okazją i wyzwaniem do umacniania naszej relacji ze Stwórcą. Dlatego życie chrześcijanina jest szukaniem Bożej obecności nawet w wydarzeniach trudnych, jest zabieganiem o światło poznania woli Boga, o zdolność krytycznego spojrzenia na swoje życie, nawet wówczas, kiedy wydaje się nam, że dokonaliśmy słusznych wyborów.

jest