loading

2020.08.06 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Bóstwo Chrystusa i Jego zbawcze przyjście na świat są wobec uczniów poświadczone przez Prawo i Proroków, Mojżesza i Eliasza. Ale świadek Chrystusa wcale nie musi przeżywać nadzwyczajnych wizji. Pewność Chrystusowego posłannictwa, doświadczenie mocy Jego krzyża staje się udziałem człowieka dzięki wierze zrodzonej ze słuchania słowa Bożego. Dlatego pierwszym etapem prowadzącym do wiary, który nigdy się nie kończy w życiu chrześcijanina, jest słuchanie słowa i uczenie się posłuszeństwa słowu. A wiara, osobowa i osobista relacja do Boga, jest siłą świadectwa, bez którego nie może się obejść życie żadnego chrześcijanina. Świadectwa, które w swym centrum zawiera misterium krzyża, który dla wierzących jest prawdziwym drzewem życia.