loading

2020.08.07 – piątek 18 tygodnia zwykłego

Najkrótsze wyznanie wiary: Panem jest Jezus, nie może ograniczać się do sfery tradycji czy przekonań intelektualnych. Ono ma wyrastać z życiowego doświadczenia mocy Boga. To w codziennych wyborach, które ukazują nasz prawdziwy system wartości, możemy dostrzec, kto jest naszym panem. Mnogość idoli tego świata łatwo może nas zwieść, a ulubionym sposobem działania ojca idolatrii, demona, jest skrywanie się za fasadą deklaracji i faryzejskich przekonań. Dlatego podstawą prawdziwego wyznania wiary jest zawsze działanie łaski, która wpisuje Prawo Boże w serce człowieka, dzięki temu nigdy nie ogranicza jego wolności, tworząc jej autentyczny fundament: osobistą relację do Boga.