loading

2020.08.08 – ŚW. DOMINIKA

Chrześcijańskie głoszenie prawdy nie jest czynnością czysto intelektualną, ale wyrasta z osobistego przylgnięcia do Prawdy. Dlatego chrześcijańska mądrość nie jest podobna do logiki filozofów, ale jest głoszeniem Boga w niepojętej tajemnicy Jego miłości do człowieka. Toteż prawdziwie chrześcijańscy mędrcy, uczeni czy filozofowie są zawsze ludźmi głębokiej wiary i miłości do Kościoła. Mądrość bowiem jest darem zstępującym z góry, a tacy święci jak Dominik, potwierdzają swoim życiem, jak wielkich dzieł dokonuje Bóg w życiu człowieka i jak wiele może uczynić dla świata przez życie tych, którzy pokornie Mu się poddają. Dlatego moc przekazywania prawdy nie opiera się na logice argumentów, lecz jest owocem głębokiej miłości do Boga i człowieka.