loading

2020.08.10 – ŚW. WAWRZYŃCA

Czcimy dzisiaj św. Wawrzyńca, rzymskiego diakona i męczennika, który w połowie III w. oddał życie za
Chrystusa. Jako zarządca dóbr kościelnych szczególną troską otaczał ubogich. Wobec prześladowców żądających wydania majątku powiedział, że biedni są prawdziwym skarbem Kościoła. Podobnie często wyrażał się św. Jan Paweł II, kiedy polecał chorym ważne intencje Kościoła i świata. Naśladując przykład świętych, zgodnie z tym, o co prosimy w dzisiejszej kolekcie, starajmy się miłować to, co miłował św. Wawrzyniec, i wypełniać to, czego on uczył, czerpiąc siły z Eucharystii, przyjmując nasze trudności jako może bolesny, ale potrzebny proces prowadzący do wydania obfitego plonu.