loading

2020.08.12 – środa 19 tygodnia zwykłego

By zbudować wspólnotę Kościoła potrzebna jest łaska Boża. Bez niej nie jesteśmy w stanie stworzyć braterskiej jedności, która jest fundamentalnym znakiem obecności Chrystusa pośród swego ludu. Dlatego należy też stawiać sobie nieustannie pytanie o to, czy ja pragnę żyć łaską Boga, czy zależy mi na tym, aby moje czyny i postawy przekraczały moje ludzkie możliwości odziedziczone w rodzinie i środowisku, w którym wzrastałem? Łaska Boża nie może bowiem działać w naszym życiu, jeśli jej nie pragniemy, nie zabiegamy o to, aby nasza ułomna natura stawała się znakiem mocy Boga, który udziela swojej łaski naczyniom glinianym, jakimi jesteśmy.