loading

2020.08.13 – czwartek 19 tygodnia zwykłego

Chrystus przez swoją krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Jego ofiara uobecnia się w czasie każdej Mszy Świętej. Dary składane na ołtarzu, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich stają się sakramentem niosącym zbawienie, pokarmem wędrowców zmierzających do prawdziwej ojczyzny. Izraelici przeszli przez wody Jordanu, weszli do ziemi obiecanej ich praojcom. My wchodzimy do Bożego królestwa przez wody chrztu, paschalnego sakramentu obmywającego nas z grzechów i udzielającego godności Bożych dzieci. Uwielbiajmy Boga i naszym postępowaniem dawajmy świadectwo, że coraz lepiej poznajemy Jego prawdę
i kroczymy w jej świetle.