loading

2020.08.14 – ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

W życiu świętych słowo Boże staje się rzeczywistością. Słaby pokonuje mocnych, pokorny więzień narzuca
swoje warunki oprawcom, a oni je respektują. Ofiara św. Maksymiliana po ludzku miała niewielkie szanse powodzenia. I dlatego nie możemy jej rozważać w kategoriach naszej ekonomii, ludzkiego spojrzenia na to,
co możliwe, co rokuje nadzieję. Akt miłości braterskiej jest wyznaniem wiary w moc Boga. To dzięki tej wierze Maksymilian zwycięża śmierć. Będąc więźniem, jest wolny, oprawcy nie mają nad nim władzy. Jeśli dziś pytamy o przyczyny słabości Kościoła, o powody porzucania wiary, to odpowiedź jest w słowie o braterskiej miłości. Brak wiary, który rodzi brak miłości zwyciężającej śmierć, sprawia, że chrześcijaństwo przestaje być siłą przyciągającą kolejne pokolenia.