loading

2020.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – MSZA W DZIEŃ

Przyjmując słowa Zwiastowania, Maryja nie wybierała wyniesienia do chwały nieba, nie decydowała się na zbieranie pochwał i bycie uwielbianą, tylko przyjmowała postawę pokornego uniżenia. Mówiąc, niech mi się
stanie według słowa twego, oddała swoje życie Bogu w zarządzanie, nie wiedząc, jaką drogą On Ją poprowadzi. W tym właśnie wyraziła się wielkość wiary Maryi. Stąd wzięło się jej szczególne miejsce w historii zbawienia. Będąc całkowicie posłuszną Bogu, Maryja stała się Nową Ewą, która rozpoczęła centralny rozdział historii zbawienia. Jak mówili ojcowie Kościoła, Ewa zgrzeszyła uchem, dając wiarę kłamstwu demona, a Maryja słuchała słów Zwiastowania i przyjęła je z wiarą do swego serca.

jest