loading

2020.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – WIECZORNA MSZA WIGILIJNA

Triumf Maryi nie ma nic wspólnego z naszymi ludzkimi sposobami odnoszenia zwycięstwa. Nasza radość zwycięstwa jest zawsze naznaczona pokonaniem przeciwników, przekonaniem o sobie i innych, że jesteśmy
od nich lepsi. Wyniesienie Matki Syna Bożego natomiast jest dla nas zwycięstwem. Pokorna Służebnica Boga, obdarowana chwałą nieba, cieszy się zbawieniem, którego może, dzięki Jej pokorze dostąpić każdy z nas. Ale Maryja nie przestaje dopełniać dzieła swej pokory i poddania się Bogu. Ona wstawia się za tymi, którzy pragną Ją naśladować. Modląc się do Niej, wyrażamy pragnienie, że chcemy być jak Ona oraz potrzebujemy obecności Boga, Jego prowadzenia i pełnienia Jego woli, aby unikać zasadzek grzechu i demona.