loading

2020.08.16 – 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus jest Zbawicielem dla wszystkich narodów. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Orędzie Dobrej Nowiny
jest skierowane do każdego człowieka na ziemi, ale zbawienie staje się udziałem tych, którzy przez wiarę
chcą przylgnąć do Boga całym swym sercem, którzy w Nim pokładają całą swą ufność. Jezus nie ogranicza się w swej misji do jednego narodu, ale przywołuje do nawrócenia wszystkich ludzi. Dlatego w świecie, który głosi mnogość zbawczych idei, chrześcijanie mają być świadkami, że jedynym Zbawicielem jest Chrystus, który z miłości do grzeszników umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał.

jest