loading

2020.08.18 – wtorek 20 tygodnia zwykłego

W modlitwie nad darami mówimy o świętej wymianie, jaka dokonuje się podczas Mszy św.: chleb i wino, owoce ziemi oraz winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Podobna wymiana powinna się dokonywać w naszych sercach: nasze zdolności, możliwości otrzymane od rodziny, społeczeństwa
i osobiste wysiłki przez modlitwę, zjednoczenie z Chrystusem mają się przemieniać na dzieło Boże, współdziałanie z Synem Bożym zbawiającym świat. Prefacja mówi, że On wszystko odnawia – my razem z Nim mamy być nowymi ludźmi i razem z Nim mamy przemieniać całą rzeczywistość. Do tego uzdalnia nas Komunia św., która powinna prowadzić do tego, że będziemy wydawali dobre owoce w naszym życiu i postępowaniu.