loading

2020.08.19 – środa 20 tygodnia zwykłego

Potrzebujemy być utwierdzani w wierze, aby ją wyznawać słowami i czynami. Zadanie to w głównej mierze należy do pasterzy, o których usłyszymy tak wiele negatywnego w czytaniu z Księgi proroka Ezechiela. Ile
osób odeszło od Boga i „wypisało się” z Kościoła, dlatego że zgorszyli się postawą księdza. Nie możemy jednak tego proroctwa uczynić kolejnym argumentem mającym potwierdzić to, co często słyszy się w mediach o pasterzach Kościoła. Nie wszyscy pasą samych siebie. Mamy wiele przykładów świętych pasterzy, których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy. Mamy też wielu cichych świętych, którzy żyją wśród nas i konsekwentnie realizują to, do czego Bóg ich powołał. Warto to zauważać i wszystkich naszych duszpasterzy wspierać modlitwą.