loading

2020.08.20 – ŚW. BERNARDA

Czcimy dzisiaj św. Bernarda, opata, który na początku XII w. razem z trzydziestoma towarzyszami wstąpił
do tworzącego się zakonu cystersów o surowej regule. Następnie przyczynił się do szybkiego rozwoju zakonu, głosił słowo Boże w całej Europie, wpływał na ważne osobistości swoich czasów i na prostych ludzi. Na modlitwie i w swoich pismach rozważał słowo Boże i przekazywał ludziom jego naukę. Zostawił wiele pięknych modlitw i wypowiedzi o Matce Najświętszej. W kolekcie mówimy, że płonął jak ogień i oświecał Kościół. My także mamy być Bożym światłem. Będziemy się nim stawać, jeśli, jak św. Bernard, wciąż będziemy zabiegać o chwałę Bożą w naszym życiu, o to, aby całe nasze życie było jej głoszeniem i objawieniem.

jest