loading

2020.08.21 – ŚW. PIUSA X

Wspominamy dzisiaj św. Piusa X, papieża pochodzącego z prostej wiejskiej rodziny, który kierował Kościołem na początku XX wieku. Chciał wszystko odnowić w Chrystusie, troszczył się o piękno liturgii, śpiewu kościelnego. Zachęcał do częstej Komunii św. i wczesnej Komunii św. dzieci. Przeciwstawiał się próbom dostosowania nauki Kościoła do ówczesnych kierunków myślenia niezgodnych z prawdami wiary, zachęcając do wnikania w bogactwo Pisma Świętego i Tradycji. Jego przykład zachęca nas do ufności Bogu, nieustannego odnawiania swojej wiedzy religijnej, wiary i postępowania, częstego posilania się Chlebem Eucharystycznym i pokornej służby bliźnim.

jest