loading

2020.08.23 – 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

W dzisiejszej kolekcie modlimy się o zjednoczenie naszych serc. To bardzo ważne, ponieważ drogę do wiecznego szczęścia pokonujemy nie pojedynczo, ale jako Kościół, wspólnota. Jak bardzo dzisiejszy świat,
pędzący w zastraszającym tempie przemian, potrzebuje czytelnego znaku, jakim jest wspólnota. Jak bardzo potrzebujemy prawdziwej miłości, której urzeczywistnieniem są Boże przykazania dane nam nie po to, aby nas ograniczać, lecz aby ustrzec od nieszczęścia, jakie ze sobą niesie świat, gdy żyjący w nim ludzie odwrócą się od Boga. Wznieśmy dziś nasze serca, nasze myśli ku Temu, który ma moc dać nam prawdziwą
radość. Bo, jak napisał św. Paweł, nasza ojczyzna jest w niebie (por. Flp 3, 20).