loading

2020.08.24 – ŚW. BARTŁOMIEJA

Wspominamy dzisiaj świętego Bartłomieja. Był jednym z dwunastu apostołów, których wybrał Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. W Ewangeliach spotykamy dwa imiona − Bartłomiej i Natanael. Mateusz, Łukasz i Marek używają pierwszego imienia, natomiast Jan posługuje się drugim imieniem. W kolekcie prosimy, aby i nas łączyła z Chrystusem taka wiara, jaką odznaczał się patron dnia dzisiejszego. Dlaczego modlimy się o wiarę, a nie na przykład o przyjaźń? Może dlatego, że przyjaźń wypływa z wiary. Zauważmy, że wszyscy przyjaciele Jezusa, począwszy od Judasza, którego Jezus wprost nazwał przyjacielem (zob. Mt 26, 50),
a nawet Piotr, opuścili Go w decydującej chwili. Może dlatego, że mimo długiej przyjaźni nie mieli jeszcze wystarczająco mocnej wiary. Trzeba nam zatem uczyć się wiary, prosić o nią, a wtedy nasza przyjaźń z Bogiem będzie wzrastać.

jest