loading

2020.08.26 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Dwa razy oddajemy cześć Matce Bożej Jasnogórskiej jako Królowej naszego narodu – 3 maja i dzisiaj, kiedy sama nazwa uroczystości wskazuje na jasnogórskie sanktuarium, duchową stolicę Polski. Tu od przeszło sześciuset trzydziestu lat jest czczony wizerunek Czarnej Madonny, do której pielgrzymują bezustannie
nasi rodacy, szukając u Matki umocnienia w wierze, pomocy w trudach codziennego życia i wspólnym budowaniu pomyślności ojczyzny. W kolekcie dziękujemy Bogu za wspaniały dar, jakim jest opieka nad naszym
narodem Matki Jego Syna, wsławionej w Jej obrazie, i prosimy o zapał w obronie wiary. Jak dawniej Polacy bronili Europy przed niebezpieczeństwami ze strony Turków i komunistów, tak teraz przez wierność nauce
Chrystusa powinni razem ze swoją Królową bronić swojej ojczyzny przed lekceważeniem religii i zalewem
konsumpcyjnej cywilizacji śmierci.

jest