loading

2020.08.27 – ŚW. MONIKI

Czcimy dzisiaj św. Monikę, matkę św. Augustyna, jednego z największych chrześcijańskich myślicieli. Nie od razu był on jednak wiernym uczniem Chrystusa. Przez kilkanaście lat prowadził beztroskie życie. Matka modliła się za niego, aż się nawrócił i przyjął chrzest. Wkrótce potem Monika zmarła. Przez lata jednak cierpliwie przedstawiała Bogu to, co było przyczyną jej cierpienia. Święci są dla nas wzorem postępowania, a ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą pomoc. Święta Monika, choć żyła w północnej Afryce w IV wieku, może i dzisiaj być szczególnie bliska rodzicom patrzącym na błędy ich dzieci, gdy cywilizacja konsumpcyjna wzywa do lekceważenia tradycyjnych wartości.