loading

2020.08.28 – ŚW. AUGUSTYNA

Dzisiejszy patron, św. Augustyn, należy do największych Ojców Kościoła, duszpasterzy i nauczycieli wiary. Po swoim nawróceniu rozwijał zwłaszcza naukę o konieczności łaski Bożej, doświadczywszy wcześniej własnej słabości, należąc przez kilkanaście lat do sekty manichejczyków i żyjąc w związku pozamałżeńskim. W kolekcie prosimy o odnowienie w Kościele ducha, który ożywiał św. Augustyna. Jeśli będziemy na pierwszym miejscu stawiali Boga, Źródło mądrości, łaski i wiecznej miłości, szukali Go wytrwale, również na sprawy doczesne będziemy mogli patrzeć właściwie, przez pryzmat Bożego światła. Dlatego naśladujmy gorliwość św. Augustyna, wyznając Bogu swoją słabość i otwierając się na Jego moc.