loading

2020.08.29 – MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA

Wspominamy dziś męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Przeszło dwa miesiące temu świętowaliśmy jego narodzenie, radość starszych rodziców, ich krewnych oraz sąsiadów. Dziś rozważamy koniec jego życia. Zginął, bo przypominał o świętości małżeństwa i rodziny. Oddał życie za prawdę i sprawiedliwość. W kolekcie prosimy o męstwo w obronie wiary i wynikającego z niej sposobu życia. Zapewne nie będziemy musieli za nią umierać, jak wielu chrześcijan także dzisiaj, w naszym rzekomo cywilizowanym świecie, ale powinniśmy tworzyć atmosferę poszanowania dla każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, szanować wielkie dobro, jakim jest rodzina, i przeciwdziałać wszystkiemu, co ją niszczy.