loading

2020.08.30 – 22 NIEDZIELA ZWYKŁA

Modlitwa nie jest wywieraniem wpływu na Boga, aby zwrócił uwagę na nasze problemy i zajął się nimi w pierwszej kolejności. Ludzkie metody nacisków i próśb w obliczu Boga zawodzą, dlatego być może jest dziś tak wielu rozczarowanych Bogiem, którzy porzucają wiarę, bo „modliłem się o zdrowie córki, a jednak umarła, zostawiła małe dzieci. To niesprawiedliwe”. Modlitwa uczy zaufania do Boga i uczy dostrzegania Jego obecności. To nie my podtrzymujemy świat w jego istnieniu, ale On jest miłosiernym Ojcem, który kocha swoje dzieci. Dlatego możemy zawołać z psalmistą: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza (psalm responsoryjny).