loading

2020.08.31 – poniedziałek 22 tygodnia zwykłego

Bóg daje nam wszytko, co jest potrzebne dla naszego życia i duchowego rozwoju. Jego dziełem jest stworzenie i odkupienie, naprawienie skutków ludzkiego grzechu. Ale oczekuje naszej współpracy. W modlitwie uwielbiamy Go za Jego wielkie dzieła razem z całym stworzeniem. Obok niej musi być jednak czynne pełnienie Jego woli, właściwe korzystanie z dzieła stworzenia, w poczuciu odpowiedzialności, że ma służyć nie tylko nam, ale wszystkim ludziom. Kiedyś staniemy przed Jego sądem, dlatego dobrze wykorzystujmy to, czym teraz dysponujemy. On wskazuje nam drogę, nieustannie udziela łaski wszystkim, którzy Go wzywają.