loading

2020.09.01 – wtorek 22 tygodnia zwykłego

„Postęp” jest jednym z kluczowych słów naszej kultury. Pozostał nim, choć nie towarzyszy mu przekonanie, że sam z siebie jest dobry. Dziś już wiemy, że rozwój w jednej dziedzinie może się okazać w innej regresem, jak na przykład postęp technologiczny, prowadzący do degradacji środowiska naturalnego. Gdy więc prosimy Boga o łaskę wzrostu w pobożności, też mamy na myśli rozwój zrównoważony, pełny. Pobożność to nie tylko wąsko rozumiana sfera postaw religijnych, ale to, co nadaje spójność całej naszej postawie. To nie tylko cześć wobec Boga, który jest wielki, wspaniały, miłosierny, dobry i łaskawy, ale też solidarność z wprowadzającymi pokój i cierpiącymi dla sprawiedliwości.