loading

2020.09.04 – piątek 22 tygodnia zwykłego

Doświadczenie mówi nam, że nasza wola jest raczej dobra niż silna. Dlatego bardzo ważna jest dla nas modlitwa, by to, co wartościowe w naszym życiu, Bóg obdarzył swoją stałością i trwałością: umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś (kolekta). Dlatego Jemu powierzamy naszą drogę: zaufaj Mu, a On sam będzie działał (psalm responsoryjny). To działanie nie odbiera nam tego, co nasze, nie wywłaszcza nas z naszego życia, ale nadaje naszemu życiu wartość, jakiej człowiek sam nie może mu nadać. Jezus obiecał, że kto idzie za Nim, będzie miał światło życia, którego nie zgasi podmuch śmierci. Dlatego nasze dokonania, spełnione przez nas dobro, mogą stać się czymś więcej, niż tylko ludzkim sukcesem.