loading

2020.09.05 – sobota 22 tygodnia zwykłego

Liturgia chrześcijańska jest stałą celebracją Bożej miłości, ponieważ On – pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają – jest Stwórcą świata, Zbawicielem człowieka, Sędzią wszystkiego i wszystkich. Łaskawość ta prowadzi nas do tego, aby na owej postawie bezinteresownego pragnienia i czynienia dobra opierać naszą służbę Bogu, który jest łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Dlatego Msza św. jest szkołą miłości bliźniego, choć w jej centrum jest adorowanie obecności Boga. Dlatego prosimy Boga, aby ten Sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Ale to nie zmienia kolejności przykazań: pierwsze mówi o miłości Boga nade wszystko za wszystkie Jego dobrodziejstwa.