loading

2020.09.08 – NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W grudniu, równo dziewięć miesięcy przed dzisiejszym obchodem, świętowaliśmy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Ta wspaniała ludzka istota, wolna od skutków grzechu pierworodnego, przyszła na
świat jak każde dziecko. Urodziła się żydowska dziewczynka, mała Galilejka. Nie zapisano daty jej narodzin, a jednak stało się coś, co miało się już nigdy nie wydarzyć: przyszedł na świat człowiek, w którym obraz Boga był niezamglony, a podobieństwo do Boga tak pełne, jak to jest możliwe w przypadku stworzenia i Stworzyciela. To był wielki dzień w dziejach świata, ponieważ stanowił dowód na to, że Bóg może dokonać nowego stworzenia. Nie zrezygnował jednak w tym dziele z odwołania się do ludzkiej wolności. Znów mówi do swego stworzenia: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1,26).