loading

2020.09.09 – środa 23 tygodnia zwykłego

Mamy czasem, jak Hiob, potrzebę zwrócenia się do Boga z wołaniem o jego sprawiedliwość wobec nas czy potraktowanie nas tak, jak byśmy tego pragnęli. Spadające na nas cierpienia lub trudności uznajemy za karę bez winy, niezasłużony cios. Bóg jednak nie dopuszcza się niesprawiedliwości, ponieważ w Jego planach i działaniach zawsze najważniejsze jest to, co jest dobrem każdego stworzenia. Trudno jednak czasem przyjąć to, co trudne i bolesne. Modlitewne wezwanie, którym zaczyna się formularz mszalny: Panie, jesteś sprawiedliwy, i wyrok Twój jest słuszny, to wołanie wspólnoty eucharystycznej o lepsze zrozumienie Bożej sprawiedliwości.

jest