loading

2020.09.15 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Maryja, Matka Bolesna, to figura tak nam bliska, bo w każde macierzyństwo wpisane jest cierpienie i łzy: od trudów brzemienności, przez mękę porodu, bezsenność i ciągłą czujność macierzyństwa, aż po lęk, by w starości nie obciążać zanadto swych dzieci, oraz niezrozumienie ze strony najbliższych. W przypadku Maryi z Nazaretu ta bolesna strona macierzyństwa miała jednak pewien szczególny sens. Matka Jezusa, Syna Bożego, jest ludzkim uczestnikiem Jego dzieła zbawienia, z którym współdziałała (por. Paweł VI, Marialis cultus 11). Zbawił nas Chrystus, niewinny Baranek Boży, którego krew stała się ceną naszego usprawiedliwienia i pojednania z Bogiem (Rz 5, 9-10), ale matczyne łzy Maryi towarzyszyły tej ofierze jako jej element. Jest ona Matką naszego Zbawiciela i nas – zbawionych.

jest