loading

2020.09.17 – czwartek 24 tygodnia zwykłego

Nasze zmartwychwstanie to dla nas osobiście wielka nadzieja, ponieważ odpowiada na ludzki lęk przed śmiercią, jaki widać wobec czysto teoretycznych nawet i niewielkich zagrożeń, które mogą wywołać panikę. Ale najważniejszą jego rolą jest objawienie światu potęgi i mocy Boga symbolizowanej przez obraz Jego prawej dłoni uniesionej w geście zwycięstwa. Świat może zobaczyć to nasze świadectwo tylko wtedy, gdy w naszym postępowaniu widać będzie żywą wiarę w to, że Bóg ożywia każdego według kolejności. Nie chodzi więc tylko o to, by żyć wiecznie i cieszyć się tym darem Boga, ale też o to, by głosić dzieła Pana.