loading

2020.09.20 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

Lubimy zwięzłe komunikaty skupione na informacji. A jeśli nawet nie lubimy, to i tak najczęściej takie otrzymujemy, ponieważ przemysł komunikacyjny jest nastawiony na taki sposób informowania. Ułatwia on przekazywanie dużej ilości wyrwanych z kontekstu informacji. Wiemy dużo, ale nie wiemy o czym. W orędziu na tegoroczny Dzień Środków Społecznego Przekazu papież Franciszek zwraca uwagę na to, że przekaz ma nie tylko informować, ale przemieniać serce człowieka, co wymaga opowieści. Streszczenie wszystkich przykazań Prawa w przykazaniu miłości nie zuboża jednak przekazu, ponieważ za będziesz miłował, każdy może podstawić własną historię miłości Boga, której osobiście doświadczył. Dzięki temu Tora w bogactwie nakazów i zakazów oraz płot zwyczajów, którym Tora ustna chroniąca wierzących Żydów przed złamaniem Prawa, zaczyna się nam ukazywać jako opowieść o miłości Boga do swego ludu ochranianego przykazaniami przed złem, i tego ludu do Boga, któremu przez zachowywanie przykazań okazuje się synowskie posłuszeństwo.