loading

2020.09.21 – ŚWIĘTEGO MATEUSZA

Ewangelista Mateusz jest pewnie najczęściej cytowanym pisarzem świata, ponieważ to zapisana przez niego forma modlitwy Ojcze nasz… weszła do liturgii i pobożności chrześcijańskiej. Najbardziej charakterystyczny jej element to prośba: bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi (Mt 6, 10b), która następuje po wspólnej dla Łukasza i Mateusza prośbie: przyjdź królestwo Twoje (por. Łk 11, 2c i Mt 6, 10a). W ten sposób jasno przedstawia istotę nauczania Jezusa z Nazaretu: istota tego królestwa. Polega więc ono na spełnianiu się woli Boga w całym kosmosie (niebo i ziemia), ale przede wszystkim w ludziach: ich umysłach, sumieniach i przeżyciach. Wola ta nie wkracza w nasz świat jako agresor i okupant, ale czeka, byśmy zapragnęli jej spełnienia się w nas i dla nas. Cierpliwie puka do naszych drzwi, czekając na zaproszenie (por. Ap 3, 20).