loading

2020.09.29 – ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Anonimowy, prawdopodobnie związany ze środowiskiem monastycznym Syrii, autor z V w., znany pod pseudonimem „Dionizy Areopagita”, pisał, że archaniołowie należą do chórów niebiańskich średniego szczebla, które niosą objawienie, po to, by tworzący ziemski porządek dostąpili „duchowego wyniesienia i nawrócenia, i komunii, i zjednoczenia z Bogiem” (Hierarchia niebiańska IX,2). Duchowy świat archaniołów, który ukazał nam Bóg za pośrednictwem Pisma Świętego (Michał – Dn 10, 13; 12, 1; Jud 9; Ap 12, 7, Gabriel – Dn 8, 15-16; 9, 21-27, Rafał – Tb 12 i cała księga), służy nam pomocą, byśmy zbliżali się do Boga i lepiej pełnili Jego wolę. Ich imiona, mówiące o zadaniach powierzonych im przez Boga, weszły do tradycji judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.