loading

2020.09.30 – ŚW. HIERONIMA

Święty Hieronim zmarł równo 1600 lat temu, przeżył ponad 70 lat. Zostawił po sobie ogromne dzieło jako teolog, znawca języków biblijnych i tradycji egzegetycznej. Świętym nie został jednak ani ze względu na swą wiedzę, ani ze względu na pracowitość. Kluczem do zrozumienia jego świętości jest jego bardzo trudny charakter, nad którym pracował przez całe życie. Temperował swoją żywiołową emocjonalność, kruszył ogromną ambicję, starał się nie dawać pożywki próżności. Odniósł ostatecznie zwycięstwo nie dlatego, że wykorzenił swe wady, ale dlatego, że nie ustał w wysiłkach, by je stale wykorzeniać. Jego świętość jest znakiem nadziei dla każdego, kto szczerze i nieustępliwie nad sobą pracuje.