loading

2020.10.02 – ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Bóg jest stwórcą rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Świat, który zawdzięcza Mu istnienie, jest o wiele bogatszy od rzeczywistości ziemskiej, dostrzegalnej zmysłami. W swojej opatrzności dał nam Aniołów Stróżów jako naszych opiekunów i życiowych przewodników. Ich istnienie i misję potwierdza słowo Boże. Aniołowie, którzy nieustannie wychwalają w niebie Boży majestat, nad nami czuwają. Przychodzą nam z pomocą, strzegą w niebezpieczeństwach i zachęcają do wytrwania w dobrym. Bóg zachęca nas do tego, byśmy byli posłuszni dobrym anielskim natchnieniom. Rozkazał im, aby nas strzegli przed złem. Dziękujmy Panu za to, że powierzył każdego z nas opiece Anioła Stróża. Módlmy się, abyśmy „wolni od doczesnych niebezpieczeństw”, za jego przyczyną, osiągnęli zbawienie. Chwała Boża, która objawia się w pięknie i mocy aniołów, niech umacnia w nas pragnienie nieba, które jest wspólnotą świętych i aniołów.