loading

2020.10.04 – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowo Boże, w które zanurzamy się tej niedzieli, ukazuje tożsamość wspólnoty, którą tworzymy w wierze.
Izrael, a teraz Kościół są winnicą Boga. Pamiętajmy również o tym, że każdy z nas osobiście jest nią od momentu chrztu św. Jesteśmy winnicą, którą uprawia i o którą troszczy się Bóg. Winnica przynosząca obfity
plon sprawia radość temu, który ją uprawia. Ta zaś, która nie rodzi spodziewanych winogron, zasmuca i zasługuje na zniszczenie. Bóg troszczy się o swą winnicę. Nie zraża się przy tym ani brakiem godnego plonu, ani też działaniami tych, którzy działają przewrotnie na jego niekorzyść. Prośmy zatem, abyśmy w naszym życiu duchowym zaowocowali ku radości Boga. Usłuchajmy pouczenia Apostoła Pawła i zatroszczmy się o sprawiedliwość wobec Boga i ludzi, uczciwość w codziennym postępowaniu, czystość serca i czyny zasługujące na chwałę. Niech w swoim miłosierdziu Bóg pozwala nam dojrzewać w świętości.

jest