loading

2020.10.07 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

Dziś świat katolicki dziękuje Bogu za miłość i opiekę Matki Bożej, za dar modlitwy różańcowej. Tajemnice różańcowe prowadzą nas ścieżkami wydarzeń ewangelicznych od Zwiastowania do pełni szczęścia Maryi w niebie. Ukazują Jej drogę wiary, wytyczając nasze drogi zjednoczenia z Chrystusem, Jej Synem. Odmawiając różaniec, odnawiamy w sobie pragnienie naśladowania Maryi w Jej „fiat” nieustannie ponawianemu Bogu. Prosimy także, abyśmy zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania (kolekta). O tym, że modlitwa jest niezbędna w życiu chrześcijańskim, mówi Chrystus, który sam się modlił i uczył modlitwy swych uczniów. Modlitwa ma niezwykłą moc, gdyż przybliża nas do Boga i pozwala doświadczyć jego ojcowskiej miłości. W niej możemy sięgnąć nieba i znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania naszego życia. Prośmy zatem, aby udział w Eucharystii, przemieniał nas i uświęcał. Byśmy jej mocą zostali przemienieni w Chrystusa, którego przyjmujemy (modlitwa po komunii).