loading

2020.10.11 – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

Uczta eucharystyczna, w której uczestniczymy, została zapowiedziana przez proroka Izajasza. Chrystus gromadzi nas, aby karmić swoim słowem i Ciałem. Każdy znajdzie w słowie Bożym pokarm dla swej duszy. Konieczne jest jednak zaangażowanie się, uważne wsłuchiwanie w to, co Bóg pragnie nam przekazać, i otwarcie, a Bóg udzieli nam tego pokarmu duchowego, którego dziś potrzebujemy. Bóg zaprasza, ale decyzję o przyjściu na ucztę zostawia naszej dobrej woli. Możemy wybierać pomiędzy głodem a nasyceniem. Apostoł Paweł zapewnia, że Bóg wspaniale zaspokoi każdą naszą potrzebę w Chrystusie (drugie czytanie). Stając u stołu słowa i Ciała Pana, zastanówmy się nad tym, jakie potrzeby odczuwamy? Czego spragnione jest nasze serce?