loading

2020.10.14 – środa 28 tygodnia zwykłego

Swą wielkość Pan Bóg objawia w przebaczeniu naszych grzechów. Największym Jego przymiotem, przez który zwycięża grzech, jest miłosierdzie. On nie zapamiętuje się w gniewie. Chętnie przyjmuje nawet niedoskonałą skruchę i pragnienie poprawy. Bóg dźwiga słabych z poniżenia, umacnia łaską uświęcającą wolę tych, którzy pragną powstawać ze swych grzechów. W naszym chrześcijańskim życiu mamy zabiegać o wewnętrzną wolność od grzechu, pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu, który nie tylko wzbudza w nas szlachetne pragnienia, ale wspiera swoim światłem i darami. Niech każda Eucharystia umacnia nas w komunii z Chrystusem, który daje nam udział w swoim Boskim życiu (modlitwa po komunii).