loading

2020.10.15 – ŚW. TERESY OD JEZUSA

Święta Teresa z Avila po dwudziestu latach wygodnego życia zakonnego dokonała radykalnej przemiany. W roku 1557 pod wpływem spojrzenia na obraz Chrystusa ubiczowanego doznała przemiany wewnętrznej. Postanowiła zreformować swój zakon. Mimo wielu trudności, prześladowań, a także ustawicznych chorób i słabości ciała odrodziła życie zakonne w Hiszpanii i świecie. Wskazała Kościołowi drogę do doskonałości. Zapłonęła żarem miłości Bożej i pociągnęła za sobą ku Chrystusowi wiele kobiet i wielu mężczyzn. Była wielką mistyczką, ale również doświadczyła oschłości w wierze, skrupułów i osamotnienia. W swej małości i bezsile Teresa całkowicie zawierzyła Chrystusowi. Mówiła: „Bóg wystarczy”. On uczynił ją wielką w Kościele. Historia życia Teresy Wielkiej ukazuje moc Boga, który posługuje się słabymi ludźmi w realizacji swych zbawczych celów. Teresa uczy niełatwej miłości do Kościoła. Mimo prześladowań ze strony władz kościelnych i swoich sióstr nigdy nie zwróciła się przeciwko Mistycznemu Ciału Chrystusa. Wniosła w jego życie ożywczy powiew Ducha Świętego.